Fito Rodríguez

Project Manager i Dissenyador

Cooperatives de treball, la forma empresarial escollida per Utopig

Fito Rodríguez

Project Manager i Dissenyador

Temes: Nosaltres

el 23 d'agost 2023

Resum:

Us expliquem les diferències entre les cooperatives de treball i les societats mercantils, i perquè Utopig Studio vam decidir fundar una cooperativa sense ànim de lucre i no una altra forma jurídica.

Les cooperatives de treball, una organització empresarial més justa

Els qui no ens coneixen se sorprenen en sentir que som una cooperativa, perquè generalment les associen als sectors agrícoles o al sector alimentari en general. Però ull espòiler: hi ha vida més enllà de l'agricultura i la pesca. Hi ha tants tipus de cooperatives com tipus de treballs i professionals existeixen al món. Les cooperatives no són més que una forma d'organització empresarial qualsevol amb unes certes peculiaritats, gairebé totes elles bones. :)

Tipus de cooperatives

Encara que existeixen diversos tipus de cooperatives, com les cooperatives de consumidors, cooperatives de serveis, cooperatives agràries, cooperatives de crèdit i les cooperatives de treball associat, ens centrarem en aquestes últimes perquè és la tipologia que encaixa amb l'activitat que realitzem a Utopig i moltes altres activitats de les pimes.

Una cooperativa de treball associat és una associació de 3 o més persones que s'uneixen per a desenvolupar una activitat laboral. A diferència de les empreses mercantils convencionals, les cooperatives de treball són propietat i són gestionades pels socis i sòcies, que en aquest cas, són les mateixes persones treballadores. Aquestes diferències es tradueixen en avantatges i per descomptat en algun desavantatge. Aquesta forma empresarial salvaguarda els interessos generals dels seus treballadors, i això se sol traduir en una millora del bé comú.

Avantatges de les cooperatives

Pinta bé, oi? Vegem realment en quins avantatges concrets es tradueix tot això.

Democràcia interna

Un dels principals avantatges de les cooperatives de treball radica en la seva estructura democràtica. En aquest tipus d'organització empresarial, totes les persones treballadores sòcies tenen veu i vot en les decisions importants que afecten l'empresa, independentment de la seva posició jeràrquica o antiguitat. Això fomenta un ambient d'igualtat i participació, on cada membre té l'oportunitat d'influir en el rumb de l'organització. A més, la participació activa en la presa de decisions, pot promoure un major compromís i sentit de pertinença per part dels treballadors, la qual cosa es tradueix en un millor clima laboral i una major motivació.

Equitat

Un altre avantatge de les cooperatives de treball és la distribució equitativa dels beneficis obtinguts. En lloc de perseguir la maximització dels guanys per a un grup reduït de propietaris o accionistes, les cooperatives busquen el benestar de tots els seus membres per sobre de tot. Si els beneficis anuals es reparteixen a final d'any, es farà de manera justa entre els treballadors, i part dels beneficis es reinverteix en un fons de reserva obligatori, que pot salvar l'organització en moments de pèrdues. Això pot resultar en salaris més equitatius i estables, la qual cosa contribueix a reduir les desigualtats i augmentar la qualitat de vida dels treballadors.

Utopig, a més, som una cooperativa sense ànim de lucre, perquè els beneficis no els puguem repartir entre uns pocs, encara que volguéssim. Podem millorar les condicions laborals, i podem reinvertir els beneficis en l'empresa i així assegurar l'objectiu principal de la cooperativa, que és el manteniment econòmic de tots els seus integrants.

Igualtat

A més, les cooperatives de treball promouen el desenvolupament personal i professional dels seus membres. En ser propietaris i gestors de l'empresa, els treballadors tenen l'oportunitat d'adquirir habilitats de gestió, lideratge i presa de decisions. Això pot obrir noves portes i oportunitats laborals, així com fomentar un esperit emprenedor entre els treballadors. A més, la formació constant i l'aprenentatge es consideren aspectes fonamentals en el funcionament de les cooperatives, la qual cosa pot contribuir a un creixement personal i professional constant.

Compromís social i solidaritat

Un altre aspecte rellevant de les cooperatives de treball és el seu enfocament en el benestar de la comunitat, perquè solen tenir un fort compromís amb el seu entorn i busquen generar un impacte positiu en la societat. Això es reflecteix en la seva preocupació pel desenvolupament sostenible, la responsabilitat social i la creació d'ocupació estable i de qualitat. Les cooperatives tendeixen a estar arrelades en les seves comunitats i a contribuir al desenvolupament econòmic local, a través de la generació d'ocupació i la promoció de valors com la solidaritat i la cooperació.

Desavantatges

A qui li importen els desavantatges? Passem a una altra cosa! D'acord, uns altres dels valors que promouen les cooperatives són la transparència i l'honestedat, així que no us mentiré: les cooperatives de treball tenen algun desavantatge.

Un d'ells és la presa de decisions, que tendeix a ser més lenta i complexa a causa de la seva estructura democràtica. En comparació amb les empreses mercantils, on les decisions solen ser preses per una o unes poques persones, en les cooperatives totes les decisions rellevants han de ser obertes a debat i consensuades per tots els membres. La democràcia té un preu, no? Per això és important que totes entre socis i sòcies estiguin alineades i remin en la mateixa direcció, en cas contrari pot dificultar la implementació de canvis ràpids, especialment en situacions on es requereix una resposta àgil davant els desafiaments del mercat.

Una altra cosa a considerar és que si la voluntat de l'empresa és enriquir-se ràpidament, aquesta fórmula no és la més indicada, perquè no hi haurà cap inversor multimilionari que pugui injectar grans aportacions de capital a canvi d'accions, ja que aquesta figura no existeix en el model cooperatiu.

Per què Utopig és una cooperativa?

Potser us continueu preguntant per què decidim triar el model cooperatiu respecte al competitiu, però la resposta és clara i senzilla: concorde als nostres valors, preferim apostar per un model més just per a tots els integrants de l'empresa i fugir de la visió empresarial tradicional capitalista i competitiva.

La nostra experiència després de 4 anys constituïts com a cooperativa està sent més que positiva, havent aconseguit un equip feliç, que es cuida, i que mira pel bé de l'empresa, compartint beneficis i responsabilitats a parts iguals.

Si teniu curiositat per conèixer més sobre els nostres inicis, podeu fer un cop d'ull a l'article de Willi on parla sobre la història d'amor d'Utopig.

Articles relacionats
Veure tots
Nosaltres

Valors Utopig: la brúixola que ens guia.

A Utopig hem decidit treballar per ser coherents amb els nostres ideals. El respecte, la honestedat, l’empatia, la ecologia i la gratitud són alguns dels principis que ens guien en el nostre camí.

Nosaltres

Utopig, una història d'amor...

I també de molt d'estrès, riures, preocupacions i un sentiment generalitzat de “però com hem arribat aquí?” 2011 – Una idea boja i desajustos hormona...